Щоб урок був цікавим

Меню сайту
Категорії розділу
Для вас, батьки [3]
Методична скарбничка [2]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Останні коментарі
Сьогодні нас відвідали
Головна » Статті » Методична скарбничка

ДПА. 4 клас

Додаток 1

до листа КВНЗ

«Вінницька академія неперервної освіти»

від  28.03.2016 № 01/19-331

 

Інструктивно-методичний лист

щодо проведення державної підсумкової атестації у початковій школі

в 2015/16 навчальному році

У 2015/2016 навчальному році державна підсумкова атестація у початковій школі проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказів МОН України від 16.09.2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року №940»,  від 22.12.2014 №1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Державна підсумкова атестація в 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводиться з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики у формі підсумкових контрольних робіт.

Метою підсумкових контрольних робіт з української мови (мова і літературне читання) та математики є визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи державним вимогам.

            У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин крім атестації з української мови (мова і читання) атестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів з мови навчання (мова і читання).

Учні (вихованці) початкової школи ЗНЗ з навчаннями мовами національних меншин, які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків (одного із батьків) або їх законних представників та рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі (учениці). Підсумкові контрольні роботи виконуються письмово за двома рівноцінними варіантами.

Бали за атестацію з української мови (мова і літературне читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення. На правій сторінці класного журналу у розділі «Зміст уроку» здійснюється запис: «Державна підсумкова атестація».

Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і літературне читання) та математики не враховується при виставленні річних оцінок.

Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х класах не проводяться.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених наказом МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 28.01.2014 № 1/9-74).

Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації за формою, наведеною у додатку 2, та відповідної шкільної документації (класного журналу, особової справи учня (вихованця)) та виставляються  у табель навчальних досягнень.

Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, надають медичну довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу їм надається право пройти атестацію в інші строки.

Учням (вихованцям), які не з'явилися для проходження атестації через поважні причини (смерть членів сім'ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію і підтверджуються відповідними документами), рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в інші строки.

Учням (вихованцям), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації, рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в інші строки.

Учням (вихованцям), яким було надано право пройти атестацію в інші строки, оцінки за атестацію виставляються у Зведеному обліку навчальних досягнень та заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації.

Екстерни допускаються до атестації за курс початкової загальної освіти. Атестацію екстерном мають можливість пройти особи, які зараховані на екстернатну форму навчання.

Від проходження атестації звільняються:

  • учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують тривалого лікування, у період їх перебування в цих закладах; спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів); навчально-реабілітаційних центрів; спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх шкіл та учні, які навчаються за індивідуальною, дистанційною формами (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, з порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю). Такі учні (вихованці) можуть проходити атестацію за заявою батьків (одного із батьків) або їх законних представників;
  • учні (вихованці) за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров'я, наведеному у додатку до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2013 року  № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року             № 288/22820. Таким учням (вихованцям) необхідно подати за місцем навчання такі документи:
  • заяву батьків (одного із батьків) або їх законних представників;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії, закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини.

Учням (вихованцям), звільненим від атестації в Протоколі державної підсумкової атестації та відповідній шкільній документації (класному журналі, особовій справі учня (вихованця), у табелі навчальних досягнень) робиться запис: «звільнений(а)».

Підставою для звільнення від проходження атестації є рішення педагогічної ради навчального закладу, на основі якого видається наказ керівника навчального закладу.

Державні атестаційні комісії створюються в навчальних закладах за погодженням з місцевими органами управління освітою не пізніше ніж за два тижні до початку атестації.

За освітній рівень початкової загальної середньої освіти - у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та вчитель, який викладає в цьому класі.

 На голів комісій покладається відповідальність за об’єктивність проведення атестації та дотримання порядку її проведення.

Головою комісії не може бути керівник навчального закладу (його заступник), який викладає у цьому класі предмет, з якого проводиться атестація.

За наявності паралельних класів (груп) у навчальному закладі може бути створено декілька комісій з предмета.

Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в загальноосвітньому навчальному закладі три роки.

Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені місцевими органами управління освітою, та представники батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу. Для цього представникам батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу необхідно звернутись з письмовою заявою до керівника навчального закладу не пізніше як за три дні до початку атестації, за розглядом якої видається відповідний наказ керівника навчального закладу.

Під час проведення атестації в одному приміщенні (аудиторії) не можуть бути присутніми більше однієї особи, уповноваженої місцевими органами управління освітою, і більше двох представників батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу.

Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівника навчального закладу та відповідні органи управління освітою про випадки порушення порядку ії проведення й у разі необхідності вносять свої зауваження та пропозиції до протоколу.

Втручання у проведення атестації та у визначення ії результатів осіб, які не є членами комісії, не допускається.

Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються методичним об’єднанням учителів (кафедрою) початкових класів загальноосвітнього навчального закладу (вчителем початкових класів у школах з малою наповнюваністю), погоджуються педагогічною радою та затверджуються керівником навчального закладу.

Нагадуємо, що при розробці підсумкових контрольних робіт слід дотримуватися вимог Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами) 1–4 класи (Тернопіль: Мандрівець, 2015) та  Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, затверджених наказом МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

 

Рекомендації до змісту підсумкових контрольних робіт

та їх оцінювання

При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи необхідно враховувати такі аспекти:

1)перевірці підлягає навчальний матеріал, що вивчався учнями впродовж навчання в початковій школі;

2)контрольна робота повинна містити завдання різних рівнів складності;

3)кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу;

4)тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання;

5)завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах.

 

Особливості змісту контрольної роботи

з української мови

Підсумкова робота з української мови (мови навчання) проводиться з метою перевірити мовленнєві уміння учнів будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета.

Підсумкові контрольні роботи з російської мови (мови навчання) укладені за аналогією до підсумкових робіт з української мови.

 

за/п

Зміст

Види завдань

Конкретизація змісту завдань відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Критерії оцінювання

1

Право-пис

Списування тексту з пропущеними орфограмами або запис тексту під диктовку

Списує друкований текст або здійснює запис тексту під диктовку обсягом 45 - 70 слів; дотримується правил оформлення письмової роботи, правил правопису і каліграфії

12 балів

(використовуються критерії щодо оцінювання орфографічних і пунктуаційних умінь)

2

Звуки і букви

Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді із чотирьох пропонованих

Запис слів за абеткою, визначення наголошеного складу; визначення слів, які мають однакову кількість звуків і букв; визначення слів, у яких усі приголосні звуки є глухими тощо

1 бал

3

Слово. Значен-ня слова

Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді із чотирьох пропонованих

Добір синонімів (антонімів) до поданого слова; визначення слів, які мають переносне (пряме) значення; визначення ряду слів, близьких за значенням

1 бал

4

Будова слова

Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді із чотирьох пропонованих

Виокремлення змінної частини, визначення основи; знаходження, визначення закінчення у слові, поданого у кількох формах; знаходження, визначення кореня у ряді спільнокореневих слів

1 бал

5

Части-ни мови

Завдання відкритого типу на встановлення відповідності

Визначення закінчення іменника в орудному відмінку однини; визначення слів, які є іменниками (прикметниками, дієсловами, прийменниками); визначення словосполучень, які складаються  з іменника та прикметника (іменника та дієслова); визначення дієслів в неозначеній формі

2 бали

(якщо завдання виконано частково, то учневі зараховується один бал)

6

Речення

Завдання відкритого типу, що виконуються без опри на запропоновані варіанти відповідей

Поширення речення словами та словосполученнями, визначення головних членів речення; встановлення зв’язку слів у реченні, визначення головних членів речення; складання речень за зразком (схемою), визначення головних членів речення; відновлення змісту деформованого речення, визначення головних членів речення

2 бали

(якщо завдання виконано частково, то учневі зараховується один бал)

7

Мовле-ннєва діяль-ність

Творче завдання (написання зв’язного висловлювання на задану тему), 5-7 речень

Складає самостійне письмове висловлювання у вигляді розповіді, опису, міркування на добре знайомі учням теми

12 балів

(оцінюється тільки зміст)

Усі бали за виконані завдання додаються, й одержаний загальний бал переводиться в оцінку за поданою таблицею:

 

Таблиця переведення тестового бала в оцінку з української мови

 

Тестовий бал

1-2

3-5

6-8

9-11

12-14

15

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

31

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Особливості змісту контрольної роботи

з літературного читання

Підсумкова контрольна робота з літературного читання (мова навчання) спрямована на перевірку розуміння учнями змісту прочитаного тексту; обізнаності з колом дитячого читання, доступного цьому вікові; володіння літературознавчими поняттями на елементарному рівні; умінь узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного.

Підсумкові контрольні роботи з літературного читання українською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання мають таку ж структуру.

Підсумкова контрольна робота з літературного читання складається з незнайомого тексту для самостійного читання обсягом 350-420 слів та 12 завдань різного рівня складності, різноманітних за типами: 6 завдань закритого типу, які передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох (чотирьох) запропонованих варіантів; 5 завдань відкритого типу, які передбачають написання  короткої письмової відповіді, встановлення відповідності чи правильної послідовності; 1 завдання, яке потребує розгорнутої відповіді.

Оцінювання виконаної роботи здійснюється наступним чином.

За правильне виконання завдань, які передбачають вибір однієї правильної відповіді із кількох запропонованих варіантів, виставляється по 1 балу.

Завдання з короткою письмовою відповіддю, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності оцінюються у межах 2 балів кожне: 2 бали – завдання виконано правильно, дано повну ґрунтовну відповідь, правильно встановлено послідовність чи відповідність, план повністю відповідає тексту; 1 бал – завдання виконано частково, допущено неточності, відповідь не обґрунтовано. Якщо завдання складається з двох частин, то виставляється по 1 балу за правильно виконану кожну частину завдання; 0 балів – учень виконав завдання неправильно чи не приступив до виконання завдання.

Завдання, які потребують розгорнутої відповіді, оцінюються в межах 3 балів. Ураховується зміст; логічність і послідовність викладу; висловлення (обґрунтування) власної думки, використання засобів художньої виразності у висловлюванні.

Бали за роботу з читання виставляються без урахування помилок за грамотність.

Усі бали за виконані завдання додаються, й одержаний загальний бал переводиться в оцінку за поданою таблицею:

 

Таблиця переведення тестового бала в оцінку з літературного читання

Тестовий бал

1

2

3

4-5

6-7

8

9-10

11-12

13

14

15

16

Тестовий

бал

1

2-3

4-5

6-7

8-9

10

11-13

14-16

17

18

19

20

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

При складанні тестових завдань до твору слід врахувати, що  основне завдання смислового і структурного аналізу художнього тексту є сприймання художнього образу твору,  науково-художнього та науково-популярного текстів – розуміння смислових зв’язків, істотних ознак, понять, висновків.

 

за/п

Змістові лінії

Конкретизація змісту завдань відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

Коло читання

Співвіднесення прочитаного твору з певним жанром; називання 2-3 народних казок; запис назв 2-3 авторських казок; називання авторів, твори яких вивчалися на уроках літературного читання

2

Літературознавча пропедевтика

Визначення теми та головної думки прочитаного тексту; визначення головних і другорядних персонажів твору; визначення частин твору як складників сюжету (початок, основна частина, кінцівка); встановлення відповідності між жанровою назвою твору (вірш, казка тощо) та самим визначенням цього жанру

3

Досвід читацької діяльності:

Визначення жанру твору; знаходження у творі слів, словосполучень, які підтверджують жанрову специфіку; визначення слів у творі, які характеризують героя

усвідомлення жанрових особливостей твору

смисловий і структурний аналіз твору

Визначення головної думки твору; відновлення послідовності, подій у творі; встановлення смислових зв’язків між подіями твору; добір заголовку до прочитаного твору; знаходження слів, речень, які розкривають головну думку; пояснення значення слів; знаходження потрібної інформації щодо змісту твору; складання плану

 

засоби художньої виразності (для художніх творів)

 

Знаходження в тексті засобів художньої виразності (епітети, порівняння, метафори, слова з емоційно підсиленим смислом) без уживання термінів; знаходження та пояснення слів з переносним значенням; знаходження у тексті речень з порівняннями (епітетами, метафорами тощо); визначення настрою твору

4

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного

Письмове висловлювання думки щодо прочитаного; дописування кінцівки твору; висловлювання міркування щодо назви твору; висловлення оцінних суджень щодо подій та вчинків героїв

 

 

Особливості змісту контрольної роботи

з математики

Підсумковому визначенню рівня навчальних досягнень з математики підлягають сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: числа, дії з числами; просторові відношення, геометричні фігури; математичні вирази, рівності, нерівності; величини; сюжетні задачі.

Зміст атестації у формі підсумкової контрольної роботи рекомендуємо формувати з таких завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу.

Оцінювання контрольної роботи тестового характеру на 18 математичних операцій здійснюється таким чином: якщо у завданні перевіряється одна математична операція, то за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал, за неправильну відповідь або невиконане завдання – 0; якщо перевіряється дві та більше математичні операції, за кожну з них, виконану правильно, виставляється по 1 балу. Водночас, якщо в складеній сюжетній задачі правильно виконано деякі дії, але правильного розв’язку задачі не одержано, то ставиться 1 бал.

Всі бали додаються й одержаний загальний бал переводиться в оцінку за таблицею.

 

Таблиця переведення тестового бала в оцінку з математики

Тестовий

бал

1

2

3-4

5-6

7-8

9

10-11

12-13

14-15

16

17

18

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

Наслідки проведення атестації узагальню­ються та аналізуються на рівні навчального закладу за змістовими лініями з кожного предмета. Результати подаються до відповідних органів управління освіти.

Узагальнена інформація по району (місту) по­дається до відділу початкового навчання КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» до 15 червня поточного року за наданою формою (додаток 3).

З метою якісного проведення державної підсумкової атестації в початковій школі у 2015/2016 навчальному році рекомендуємо відповідним органам управління освіти провести інструктивно-методичний семінар для вчителів 4 класів, в рамках якого надати практичні рекомендації щодо укладання завдань для проведення атестації. Ще раз наголошуємо, що завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи, визначеними навчальними програмами, критеріям оцінювання, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 

 

Категорія: Методична скарбничка | Додав: Оксана_Провозьон (10 Травня 2016)
Переглядів: 493 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Кнопка сайту
Пошук
Освітні сайти
Презентації для дітей
КРИНИЧКА
Перша сходинка школяра
 Сайт учителя Петриченко Ольги Вікторівни
Освітні сайти
Учительська світлиця Записник учителя) Сходинки до вершин знань  Персональний сайт учителя початкових класів Миронівського НВК А. П. Грабар Допомога інформатику

Copyright MyCorp © 2019
uCoz